free shipping

 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 22 2472257
Email:
service@aosom.pl
Pon. – Pią. 09:00 – 17:00 

Adres do zwrotów:
MH Handel GmbH (magazyn), Carl-Benz-Straße 23, 28237 Bremen

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
 
Biuro

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

MH Handel GmbH
reprezentowana przez prezesa Hao Chen
Wendenstraße 309
20537 Hamburg
Niemcy

Telefon: +48 22 2472257
E-Mail: service@aosom.pl
VAT UE.: PL5263205759
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 141235

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.