free shipping

 

Impressum

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

MH Handel GmbH
reprezentowana przez prezesa Hao Chen
Wendenstraße 309
20537 Hamburg
Niemcy
Telefon: +49 04088307530
E-Mail: service@aosom.pl
VAT UE.: PL5263205759

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 141235Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.